Юрій Тиховліс прочитав відкриту лекцію про діяльність Ватикану

|
|
|
Юрій Тиховліс прочитав відкриту лекцію про діяльність Ватикану

Лектор Юрiй Тиховліс є регіональним координатором для країн Східної Європи і Центральної Азії, секція мігрантів і біженців при Дикастерії  зі сприяння цілісного людського розвитку. Пан Юрій спочатку здійснив короткий нарис про Апостольську Столицю як державу. 

Основні тези лекції:

1.Особливий мандат Святійшого Отця для Секції з Мігрантів та Біженців. Він наголосив, що “Окрема Секція Дикастерії займатиметься виключно питаннями біженців та мігрантів. Ця Секція тимчасово віднесена під безпосерендє керівництво Верховного Понтифіка.”  Такий особливий статус пояснюється новітніми викликами, представленими перед людством міграційним феноменом. Спричинені збройними конфліктами та стихійними лихами, надзвичайні і часто кризові обставини, які змушують людей мігрувати, вимагають у всіх акторів суспільного і публічного життя приділити особливої уваги питанню міграції. Для цього власне і була створена в рамках Дикастерії спеціальна Секція Мігрантів та Біженців.

 1. Подвійна місія Секції з Мігрантів та Біженців: пасторальна і публічна. Паторальний компонент відноситься не лише до доктрильно-проповідницької практики, а бере безпосередню участь і допомогу католицьких орзанізацій, рухів і спільнот, зайнятих у асистенції, прийомі і інтеграції переміщених осіб.Публічно-політичний аспектнашого служіння вимірюється найперше допомогою, яку ми надаєм Дипломатичному апарату Святого Престолу з приводу питань, які відносяться до їхньої компетенції. Але також треба зазначити, що так як і кожна урядова структура, Секція є безпосередньо зайнятою в розробці і поширенні офіційних положень, які відображують позицію Св. Престолу з приводу питань її компетенції. Тобто вона покликана розробляти, інтерпретувати і поширювати Соціальне вчення Церкви з приводу міграції, біженців і торгівлі людьми.
 2. Глобальні Договори з міграції та біженців: контекст і передумови.Стратегічно-правовим підгрунтям для Глобальних Договорів з приводу Мігрантів та Біженців є Нью-йоркська Декларація щодо біженців та мігрантів, яка була підписана країнами-членами ООН 19 вересня 2016 року. У документі йдеться про захист прав біженців та мігрантів, незалежно від їхнього статусу. Документ передбачає, що після прибуття в нову країну біженці і мігранти зможуть брати участь в програмах по інтеграції – навчатися мові і мати доступ до освіти. Всі діти мігрантів повинні піти в школу в перші місяці після прибуття в нову країну. У Декларації йдеться про гранти на навчання і про створення робочих місць для мігрантів. Особливість Глобальних Договорів в тім, що окрім того, що на міжнародно-правовому рівні вони врегулюють питання міграції (трудової чи економічної), вони визначать геополітичну стратегію по перерозподілу мігрантів та біженців.

  1. Для сенсибілізації і залучення якомога більшої аудиторії до процесу поширення і євангелізації з тематик міграці і біженців, Секція реалізувала короткий відеофільм з нагоди Світового Дня Миру 2018, з субтитрами в тому числі українською мовою. Це повідомлення, як ви, напевне, знаєте присвячене питанню мігрантів. Св. Отець їх визначає, як людей в пошуці миру і запрошує світове співтовариство керуватись співчуттям, далекоглядністю та відвагою в переговорах з приводу Глобальних договорів.

  5.Важливим фактором діяльності Ватикану є боротьба з торгівлею людьми.

  Третім, але не менш важливим напрямком роботи Секції є боротьба з торгівлею людьми.

  На відміну міграційного феномену, з приводу цього аргументу існує ширша правова база. Основним нормативним джерелом з приводу торгівлі людьми в Міжнародному праві є Конвенція 2000 року, підписана в Палермо разом з трьома допоміжними Протоколами.

   

  6.Покликання Секції з приводу запобігання торгівлі людьми

  Ми не маємо наміру вигадувати нового юридичного поля, але ми опрацьовуємо правові і політичні інструменти для поширення Соціального Вчення Католицької Церкви на міжнародних форумах. Тому, з приводу торгівлі людьми, так як поки що бракує істотних доктринальних компонентів для її контрасту, місія є значно ширшою, ніж з міграцією і біженцями. Зараз Апостольська Столиця через Секцію МБ фокалізує увагу основною мірою на попередженні, профілактиці і запобіганні феномену торгівлі людьми.

  1. Право не емігрувати. Розглянувши експериментальні та системні причини міграції, ми можемо констатувати, що невпорядковані, непередбачувані та небезпечні міграційні потоки є достовірним барометром несправедливості. Вони прямопропорційно взаємопов’язані і взаємозалежні: чим більше скомпроментована справедливість, тим більше зростає примусова або т. зв. “керована” міграція.

   

  1.  Відповідальність тих, хто залишається більша,  ніж тих хто емігрує.

   

  Підготувала Наталія Ліхновська

  Фото Валентини Євтушок