Сліпий Йосиф. Спомини / за ред. І. Дацька, М. Горячої. – 3-ге вид. – Львів – Рим: Видавництво УКУ, 2014. – 608 с. + іл.

 

У видавництві УКУ вийшло з друку 3-тє видання «Споминів».

Блаженніший Патріярх Йосиф Сліпий – це одна з найвідоміших постатей Української Греко-Католицької Церкви у XX ст., але водночас одна з малознаних. Це стосується особливо тих вісімнадцяти років у його житті, які він провів у неволі. На сторінках цього твору Патріарх Йосиф постає перед нами в усій незламності свого духа та в глибокому усвідомленні великої відповідальності у важкі часи переслідування.

Завдяки цій книжці, постать Блаженнішого Патріарха Йосифа стане зрозумілішою та краще знаною, бо особисті спогади Йосифа Сліпого є унікальним джерелом для істориків, науковців, культурних діячів. Читач зможе осягнути та тлі його життя всю епоху та релігійні і суспільні процеси того часу.

У передмові до третього видання зазначено: «Перше видання «Споминів» святої пам’яті патріарха Йосифа побачило світ у тридцяту річницю його смерті, у вересні 2014 р., і розійшлося впродовж трьох місяців. Наклад другого видання також повністю вичерпаний. Оскільки зацікавлення «Споминами» надалі доволі велике, то було вирішено в ювілейному році 125-ліття від дня народження Йосифа Сліпого випустити у світ ще й третє видання».

Книгу видано втретє за редакцією президента Інституту екуменічних студій УКУ отця-доктора Івана Дацька та доктора Марії Горячої.