д-р Юрій Скіра

Cтарший науковий співробітник Інституту екуменічних студій УКУ

2009-2014 рр. – навчався на історичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка. Закінчив навчання з відзнакою. Магістр історії.

2014-2016 рр. – навчався на магістерській програмі екуменічних наук Українського католицького університету. Магістр богослов’я.

2015-2018 рр. – аспірант Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Тема дисертації «Участь монахів Студійського Уставу у порятунку євреїв на території Львівської архієпархії Греко-Католицької Церкви у 1942-1944 рр».

8 травня 2018 р. відбувся достроковий захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук у спеціалізованій вченій раді   Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.